18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Xự ♀ ch
Tên gọiVàng
 
Cha Nguyễn Xử ♂ ch

Mẹ

Võ thị Ngữ ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Xê ♀ ch
05 Nguyễn Xích (Nguyện) ch

Chồng 1
Phạm Chuột (Vàng) ch


Con
01. Phạm Vàng ♂
02. Phạm Hừng ♂
03. Phạm thị Thu ♀
04. Phạm Năm (5 Điếc)
05. Phạm thị Sáu ♀
06. Phạm thị Xí ♀
07. Phạm thị Nhỏ ♀ ch
08. Phạm thị Chút ♀ ch
09. Phạm thị Nước ♀