20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Năm ♂
Tên gọi5 Điếc
 
Cha Phạm Chuột (Vàng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Xự (Vàng) ch

Anh chị em ruột
01 Phạm Vàng ♂
02 Phạm Hừng ♂
03 Phạm thị Thu ♀
05 Phạm thị Sáu ♀
06 Phạm thị Xí ♀
07 Phạm thị Nhỏ ♀ ch
08 Phạm thị Chút ♀ ch
09 Phạm thị Nước ♀

Vợ 1
Bùi thị Cúc ♀


Con
01. Phạm Tấn Tuấn ♂ ch
02. Phạm thị Tú ♀
03. Phạm Tấn Sen ♂
04. Phạm Tấn Điệp ♂
05. Phạm Tấn Tươi ♂
06. Phạm thị Bích Đẹp ♀
07. Phạm thị Cẩm Nhung ♀