4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ Hoàng ♂
Tên gọiSoại
 
Cha Hồ Thế ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Vàng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Hồ thị Búp ♀ ch
02 Hồ thị Bê ♀
04 Hồ Tích ♂
05 Hồ thị Trữ ♀
06 Hồ Lời ♂

Vợ 1
Trần thị Ánh ♀


Con
01. Hồ Minh Phúc ♂
02. Hồ Minh Đức ♂
03. Hồ Minh Hậu ♂