20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hửu Việt ♂
Cha Nguyễn Xích (Nguyện) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hiền (Triên)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Triên ♀
02 Nguyễn văn Chúng ♂ ch
03 Nguyễn thị Đúng ♀
04 Nguyễn thị Thủy ♀
06 Nguyễn thị Thúy ♀

Vợ 1
Trần thị Anh Đào ♀


Con
01. Nguyễn thị Mỹ Trinh ♀
02. Nguyễn Hửu Quyền ♂
03. Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀