10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hùng ♂
Cha Nguyễn Tiếng Lực (Phát)

Mẹ

Võ thị Quyễn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02 Nguyễn thị Kim Hưng ♀
03 Phillip Nguyễn (Phước)
05 Nguyễn văn Hữu ♂
06 Nguyễn Văn Hạnh ♂
07 Nguyễn văn Phú ♂
08 Nguyễn thị Kim Cúc ♀

Vợ 1
Trịnh thị Hồng Dung ♀


Con
01. Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân)
02. Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng)
03. Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀