7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Giỏi ♂
Cha Đinh Đáp ♂

Mẹ

Nguyễn thị Tám ♀


Anh chị em cùng mẹ khác cha
02 Nguyễn thị Nguyệt ♀
03 Nguyễn văn Vũ ♂
04 Nguyễn thị Xuyến ♀
05 Nguyễn văn Chiến ♂
06 Nguyễn thị Liên ♀
07 Nguyễn thị Thu Thủy ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Chút ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Hường ♀
02. Nguyễn thị Thu Thanh ♀ ch
03. Nguyễn văn Bình ♂