8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ Tích ♂
Cha Hồ Thế ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Vàng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Hồ thị Búp ♀ ch
02 Hồ thị Bê ♀
03 Hồ Hoàng (Soại)
05 Hồ thị Trữ ♀
06 Hồ Lời ♂

Vợ 1
Lê thị Tý ♀


Con
01. Hồ thị Thu Cúc ♀
02. Hồ Toàn ♂