8
tháng Chín, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Quang Hạnh ♂
Cha Huỳnh Đường ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Khuyên (Rân) ch

Anh chị em ruột
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Quang Tịnh ♂ ch
07 Huỳnh thị Kim Phương ♀

Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Lê thị Xuân ♀
02 Lê thị Hoa ♀
03 Lê (Huỳnh) thị Tươi ♀

Vợ 1
Võ thị Minh ♀