21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Viết Can ♂
Cha Nguyễn Hòe (6 Hòe) ch

Mẹ

Võ thị Út ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tâm ♀

Vợ 1
Phạm thị Phụng ♀


Con
01. Nguyễn Viết Lục ♂
02. Nguyễn thị Bích Thư ♀
03. Nguyễn Viết Tình ♂