20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Viết Lục ♂
Cha Nguyễn Viết Can ♂

Mẹ

Phạm thị Phụng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Bích Thư ♀
03 Nguyễn Viết Tình ♂

Vợ 1
Lê thị Hòa ♀


Con
01. Nguyễn Lê Yến Vy ♀
02. Nguyễn Lê Quốc Bảo ♂