15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Viết Tình ♂
Cha Nguyễn Viết Can ♂

Mẹ

Phạm thị Phụng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Viết Lục ♂
02 Nguyễn thị Bích Thư ♀