21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Cha Nguyễn Ngọc Thiện ♂

Mẹ

Lê thị Nhuận ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Mỹ Linh ♀
03 Nguyễn thị Mỹ Bạch ♀

Chồng 1
Trần Đức Quỳ ♂


Con
01. Trần Nguyễn Phú Quí ♂
02. Trần Nguyễn Phú Quốc ♂
03. Trần thị Gia Hân ♀
04. Trần thị Thanh Thủy ♀