8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lịa ♂
Tên gọiLía
 
Cha Nguyễn Mau ♂ ch

Mẹ

Lê thị Mau ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thơ ♀ ch
02 Nguyễn Hấu ♀ ch
04 Nguyễn Tưởng ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Huệ ♀ ch


Con
01. Nguyễn Lía ♂ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Ơn ♀


Con
02. Nguyễn thị Nhỏ ♀
03. Nguyễn thị Bé ♀
04. Nguyễn Minh Hòa (Beo)
05. Nguyễn văn Trung (Chút)