15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Lợi ♂
Tên gọiNgọc Sơn
 
Cha Nguyễn Xứng (Lợi) ch

Mẹ

Trần thị Nương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Cường ♂ ch
03 Nguyễn thị Thắm ♀
04 Nguyễn văn Đào ♂
05 Nguyễn văn Đạo ♂
06 Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)

Vợ 1
Trần thị Phượng ♀


Con
01. Nguyễn văn Hà ♂
02. Nguyễn văn Tiên ♂
03. Nguyễn Ngọc Tiến ♂
04. Nguyễn văn Việt ♂
05. Nguyễn văn Nam ♂