24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Xanh ♀
Cha Nguyễn văn Đào ♂

Mẹ

Lê thị Ái ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Thanh Xuân ♂
03 Nguyễn thị Hương ♀

Chồng 1
Bùi Ngọc Sang ♂


Con
01. Bùi Ngọc Trọng ♂
02. Bùi Ngọc Thanh Tâm ♀
03. Bùi Ngọc Thiên An ♀