15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Xuân ♂
Cha Nguyễn văn Đào ♂

Mẹ

Lê thị Ái ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xanh ♀
03 Nguyễn thị Hương ♀

Vợ 1
Phan thị Châu ♀


Con
01. Nguyễn Hoàng Thanh Huy ♂
02. Nguyễn Hoàng Hân ♀