10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hương ♀
Cha Nguyễn văn Đào ♂

Mẹ

Lê thị Ái ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xanh ♀
02 Nguyễn Thanh Xuân ♂

Chồng 1
Dương Đệ ♂


Con
01. Dương Ngọc Thái ♂
02. Dương Ngọc Bảo Vy ♀