11
tháng Chín, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Ngọc Sang ♂

Mẹ

Bùi thị Hồng Nhung ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Xanh ♀


Con
01. Bùi Ngọc Trọng ♂
02. Bùi Ngọc Thanh Tâm ♀
03. Bùi Ngọc Thiên An ♀