11
tháng Chín, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Ngọc Trọng ♂
Cha Bùi Ngọc Sang ♂

Mẹ

Nguyễn thị Xanh ♀

Anh chị em ruột
02 Bùi Ngọc Thanh Tâm ♀
03 Bùi Ngọc Thiên An ♀