11
tháng Chín, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phan thị Châu ♀
Cha Phan văn Nhị ♂

Mẹ

Trần thị Màng ♀

Chồng 1
Nguyễn Thanh Xuân ♂


Con
01. Nguyễn Hoàng Thanh Huy ♂
02. Nguyễn Hoàng Hân ♀