18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Trữ ♀
Cha Hồ Thế ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Vàng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Hồ thị Búp ♀ ch
02 Hồ thị Bê ♀
03 Hồ Hoàng (Soại)
04 Hồ Tích ♂
06 Hồ Lời ♂

Chồng 1
Võ Cánh ♂


Con
01. Võ văn Sang ♂
02. Võ văn Mỹ ♂
03. Võ thị Mỹ Lệ ♀
04. Võ Hoàn Tân ♂