10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lía ♂ ch
Cha Nguyễn Lịa (Lía)

Mẹ

Phạm thị Huệ ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Nhỏ ♀
03 Nguyễn thị Bé ♀
04 Nguyễn Minh Hòa (Beo)
05 Nguyễn văn Trung (Chút)