20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Nhỏ ♀
Cha Nguyễn Lịa (Lía)

Mẹ

Nguyễn thị Ơn ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Bé ♀
04 Nguyễn Minh Hòa (Beo)
05 Nguyễn văn Trung (Chút)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Lía ♂ ch

Chồng 1
Phạm Minh Trực ♂


Con
01. Phạm Minh Quang ♂
02. Phạm Ngọc Hà ♂