22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bé ♀
Cha Nguyễn Lịa (Lía)

Mẹ

Nguyễn thị Ơn ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Nhỏ ♀
04 Nguyễn Minh Hòa (Beo)
05 Nguyễn văn Trung (Chút)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Lía ♂ ch

Chồng 1
Trà Vàng ♂


Con
01. Trà thị Giang ♀
02. Trà thị Hương ♀