13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Hòa ♂
Tên gọiBeo
 
Cha Nguyễn Lịa (Lía)

Mẹ

Nguyễn thị Ơn ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Nhỏ ♀
03 Nguyễn thị Bé ♀
05 Nguyễn văn Trung (Chút)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Lía ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Bích Thâm ♀


Con
01. Nguyễn Minh Phát ♂
02. Nguyễn Minh Phú ♂