8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Trung ♂
Tên gọiChút
 
Cha Nguyễn Lịa (Lía)

Mẹ

Nguyễn thị Ơn ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Nhỏ ♀
03 Nguyễn thị Bé ♀
04 Nguyễn Minh Hòa (Beo)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Lía ♂ ch

Vợ 1
Phan thị Ánh Tuyết ♀


Con
01. Nguyễn Phan Kim Ngân ♀