21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thành ♂
Cha Nguyễn Tấn ♂

Mẹ

Phạm thị Nữ ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liên ♀

Vợ 1
Huỳnh thị Thanh Uyển ♀


Con
01. Nguyễn Huỳnh Nhân ♂
02. Nguyễn Huỳnh Đức ♂