16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Trang ♀
Cha Nguyễn Đắt ♂

Mẹ

Nguyễn thị Nữ ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Ngọc Trãi ♂
03 Nguyễn thị Trinh ♀
04 Nguyễn Ngọc Trọng ♂

Chồng 1
Ngô văn Quí ♂


Con
01. Ngô thị Thanh Thúy ♀
02. Ngô Quốc An (Bo)