24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Trãi ♂
Cha Nguyễn Đắt ♂

Mẹ

Nguyễn thị Nữ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Trang ♀
03 Nguyễn thị Trinh ♀
04 Nguyễn Ngọc Trọng ♂

Vợ 1
Cao thị Bích Vân ♀


Con
01. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ♀
02. Nguyễn Cao Kỳ Phong ♂