15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Chánh ♂ ch
Cha Nguyễn Mao (Mô) ch

Mẹ

Võ thị Thưởng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Tuấn ♂
03 Nguyễn thị Triều (Thu)
04 Nguyễn thị Thủy ♀
05 Nguyễn văn Đạt ♂
06 Nguyễn thị Liên (bé Liên)