20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tuấn ♂
Cha Nguyễn Mao (Mô) ch

Mẹ

Võ thị Thưởng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chánh ♂ ch
03 Nguyễn thị Triều (Thu)
04 Nguyễn thị Thủy ♀
05 Nguyễn văn Đạt ♂
06 Nguyễn thị Liên (bé Liên)

Vợ 1
Nguyễn thị Phương ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Minh Thư ♀
02. Nguyễn Ngọc Bảo Yến ♀