4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đạt ♂
Cha Nguyễn Mao (Mô) ch

Mẹ

Võ thị Thưởng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chánh ♂ ch
02 Nguyễn văn Tuấn ♂
03 Nguyễn thị Triều (Thu)
04 Nguyễn thị Thủy ♀
06 Nguyễn thị Liên (bé Liên)

Vợ 1
Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀


Con
01. Nguyễn Hửu Huy Hoàng ♂