16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Yến ♀ ch
Tên gọibà Năm
 
Cha Nguyễn Khá (Nguyễn văn Đâu) ch

Mẹ

Phùng thị Điếu (Phùng thị Ngọc) ch

Anh chị em ruột
06 Nguyễn thị Lại (bà Bảy) ch
08 Nguyễn thị Toà (bà Chín)

Chồng 1
Nguyễn văn Diệp (Nguyễn Cẩn) ch


Con
01. Nguyễn Quế (Duyên)
02. Nguyễn Tam (3 Tam)
03. Nguyễn thị Bốn (4 Đệ)
04. Nguyễn Năm (5 Cẩn)
05. Nguyễn thị Sáu (bà Sáu)
06. Nguyễn Bảy (Bảy) ch