10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Bê ♀
Cha Hồ văn Diệu ♂

Mẹ

Lê thị Hương ♀

Chồng 1
Nguyễn Lâm ♂


Con
01. Nguyễn thị Thu Diễm ♀
02. Nguyễn thị Thùy Dương ♀
03. Nguyễn thị Thùy Duyên ♀