21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Chí Thanh ♂
Cha Nguyễn Mùa (5 Danh) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (Thanh) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
03 Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)

Vợ 1
Nguyễn thị Ánh ♀


Con
01. Nguyễn Chí Dũng ♂
02. Nguyễn thị Ly ♀
03. Nguyễn Chí Kha ♂