5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng Trang ♀
Cha Nguyễn văn Hùng ♂

Mẹ

Đinh thị Thanh Thủy ♀


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Thúy Kiều ♀
03 Nguyễn thị Thúy Diễm ♀
04 Nguyễn văn Khắc Huy ♂
05 Nguyễn văn Khắc Chương ♂

Chồng 1
Phạm Tuấn Dũng ♂


Con
01. Phạm Ngọc Tú ♂
02. Phạm Ngọc Lệ ♀