20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Đông ♂ ch
Tên gọiông 3 Đông
 
Cha Nguyễn Viện ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Bang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Châu (Thích Trí Diệu) ch
03 Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch
04 Nguyễn Bửu ♂ ch
06 Nguyễn Ngọc Khanh (ông Bảy, pháp danh Chí Trương)
07 Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)

Vợ 1
Võ thị Sở ♀


Con
03. Nguyễn thị Hồng ♀
04. Nguyễn thị Hường ♀
05. Nguyễn Ngọc Vàng ♂
07. Nguyễn thị Thơm ♀
08. Nguyễn thị Nga ♀
09. Nguyễn Ngọc Khải ♂
10. Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
11. Nguyễn Ngọc Khánh ♂
12. Nguyễn thị Hiền ♀