6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Minh Phương ♀
Cha Lê Của ♂

Mẹ

Nguyễn thị Lợi ♀

Anh chị em ruột
01 Lê văn Chi ♂
02 Lê thị Minh Hương ♀
05 Lê thị Dưỡng ♀
06 Lê Thanh Tùng ♂