10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tăng ♀
Tên gọitám Tăng
 
Cha Nguyễn Viện ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Bang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Châu (Thích Trí Diệu) ch
02 Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch
03 Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch
04 Nguyễn Bửu ♂ ch
06 Nguyễn Ngọc Khanh (ông Bảy, pháp danh Chí Trương)

Chồng 1
Phạm Khối ♂ ch


Con
01. Phạm thị Huy ♀
02. Phạm Chí ♂ ch
03. Phạm Đức ♂
04. Phạm thị Hạnh ♀
05. Phạm Thành ♂
06. Phạm Tâm ♂
07. Phạm thị Sự ♀
08. Phạm thị Ánh ♀