20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Lộc Khoa ♂
Cha Trần Quang Lộc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀

Anh chị em ruột
02 Trần Trí Nhân ♂

Vợ 1
Nguyễn Đàm Bích Trâm ♀


Con
01. Trần Ngọc Trâm Anh (Vani)