10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Trí Nhân ♂
Cha Trần Quang Lộc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Lộc Khoa ♂

Vợ 1
Đỗ Hoàng Lệ Giang ♀


Con
01. Trần Khánh Toàn ♂