20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Phú ♂
Cha Nguyễn Tiếng Lực (Phát)

Mẹ

Võ thị Quyễn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02 Nguyễn thị Kim Hưng ♀
03 Phillip Nguyễn (Phước)
04 Nguyễn văn Hùng ♂
05 Nguyễn văn Hữu ♂
06 Nguyễn Văn Hạnh ♂
08 Nguyễn thị Kim Cúc ♀

Vợ 1
Lê thị Ngọc Giàu (Thanh Vân)


Con
01. Nguyễn Lê Gia Bảo ♂
02. Nguyễn Lê Gia Phát ♂