10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Trâm ♀
Cha Hồ Soi ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Hạnh ♀

Anh chị em ruột
02 Hồ Trọng ♂

Chồng 1
Lê Hoàng Phúc ♂


Con
01. Lê Hoàng Nhật Hạ ♀