16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Nghiên ♀ ch
Tên gọiDư, Ca
 
Cha Nguyễn Thú ♂ ch

Mẹ

Lê thị Khải (Hương) ch

Anh chị em ruột
07 Nguyễn Ấm (Nhâm) ch
08 Nguyễn Thưởng (Một) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Dung (Nghi) ch
02 Nguyễn thị Thông ♀ ch
03 Nguyễn thị Thuận ♀ ch
04 Nguyễn Xang (Hò) ch
05 Nguyễn thị Nhan ♀ ch
06 Nguyễn thị Hồ ♀ ch