10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quế ♂
Tên gọiDuyên
 
Cha Nguyễn văn Diệp (Nguyễn Cẩn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Yến (bà Năm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tam (3 Tam)
03 Nguyễn thị Bốn (4 Đệ)
04 Nguyễn Năm (5 Cẩn)
05 Nguyễn thị Sáu (bà Sáu)
06 Nguyễn Bảy (Bảy) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Dư ♀


Con
05. Nguyễn Thảo ♂
07. Nguyễn Duy Phương ♂
09. Nguyễn Bộ ♂