6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Nguyễn Bảo Nam ♂
Tên gọiKim Bum
 
Cha Trần Đức Huy ♂

Mẹ

Nguyễn thị Ngọc Sương (La)