6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Thạnh ♂
Tên gọiBanh
 
Cha Nguyễn Đình Dũng (Rin) ch

Mẹ

Phạm thị Thiên Trang (Na)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thiên Hương (Nai)
02 Nguyễn Đình Cường (Tom)
04 Nguyễn Đình Phát (Bom)