14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm văn Hai ♂
Cha Lâm văn Kiểm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Khuê ♀

Anh chị em ruột
02 Lâm văn Lái ♂
03 Lâm văn Đò ♂
04 Lâm văn Tới ♂
05 Lâm thị Bình ♀
06 Lâm Hồng Nhật ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Bích Hoa ♀


Con
01. Lâm Nguyễn Sơn Giang ♀
02. Lâm Nguyễn Hải Lâm ♂