12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm văn Đò ♂
Cha Lâm văn Kiểm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Khuê ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm văn Hai ♂
02 Lâm văn Lái ♂
04 Lâm văn Tới ♂
05 Lâm thị Bình ♀
06 Lâm Hồng Nhật ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Công ♀


Con
01. Lâm văn Thuận ♂
02. Lâm văn Ý ♂
03. Lâm văn Tiên ♂