7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm văn Tới ♂
Cha Lâm văn Kiểm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Khuê ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm văn Hai ♂
02 Lâm văn Lái ♂
03 Lâm văn Đò ♂
05 Lâm thị Bình ♀
06 Lâm Hồng Nhật ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Liên ♀


Con
01. Lâm thị Thùy Dung ♀
02. Lâm Bảo Duy ♀